Noorderhaven Groningen

Noorderhaven

De Noorderhaven in Groningen is de laatste vrijhaven van Nederland. Een vrijhaven is een haven waar schepen vrij zijn gesteld van belastingen en ten alle tijden kunnen binnenlopen om, bijvoorbeeld, handel te drijven. Dit is iets wat stamt uit het verleden toen hier nog schepen aanmeerden om daadwerkelijk handel te kunnen drijven. De Noorderhaven was de eerste zeehaven die je via het Reitdiep in Groningen kon bereiken en in de 16e en 17e eeuw was dit de belangrijkste haven van de stad.

De situatie is in de loop der tijden nogal veranderd, maar de haven is steeds een vrijhaven gebleven en dit levert een nogal bonte verzameling aan drijvende objecten op. Voor de argeloze passant een leuk schouwspel, maar voor omwonenden en de gemeente een doorn in het oog. Hier moet wat gebeuren, is de conclusie. De gemeente formuleert het als volgt:

Het college van B&W wil de kwaliteit van de Noorderhaven in Groningen verhogen. Het college streeft naar een haven met schepen die in goede staat verkeren en worden bewoond door de eigenaar. Daarnaast houdt het college vast aan de Noorderhaven als vrijhaven: een dynamische haven voor authentieke schepen. Om schepen op te knappen, stelt het college een eenmalige onderhoudssubsidie voor.

De Noorderhaven is vol, meldt de gemeente. Ook liggen veel schepen er voor lange tijd stil, waardoor het karakter van een vrijhaven niet meer aanwezig is. Het college wil de dynamiek in de haven herstellen. Verder blijkt een aantal schepen niet te voldoen aan de geldende regelgeving.

Voor de duidelijkheid: Vanaf eind 2018 geldt een nieuwe Europese Richtlijn voor alle (plezier)vaartuigen langer dan 20 meter (en/of met een lengte x breedte x diepte van meer dan 100 kubieke meter). De regels voor het verplichte Certificaat van Onderzoek (CvO) werden vanaf 31-12-2018 een stuk strenger.

CVO?

Er is inmiddels een comité opgericht: ‘het Woonschepencomité Groningen’. Dit comité meldt dat het niet bijster onder de indruk is:

,,Ons advies is vrij duidelijk: kies voor een andere, positieve benadering. Het gaat om de huisvesting van mensen. Alle schepen liggen met toestemming en dus legaal in de haven.

Volgens het comité zitten de woonschepenbewoners niet te wachten op subsidie voor het opknappen van hun schip.

Waar zou deze op liggen te wachten?

Volgens het comité: ,,Wie het plan van aanpak goed bestudeert zal moeten concluderen dat een flink aantal bewoners vanaf nu zonder duidelijke reden in onzekerheid terecht gekomen is. Wat hangt ons boven het hoofd, staat onze huisvesting op de tocht en vooral waarom nu, opeens ?”

De gemeente wil verwaarloosde, haveloze en niet ‘vaarklare’ schepen echter weren. Dit geeft gedoe en veel emoties.

De wethouder ziet echter voor de korte termijn geen alternatief voor de Noorderhaven. Inventarisatie leert dat van de 63 schepen er 18 niet voldoen aan de onderhoudseisen en ‘mogelijk’ nog eens 18. De gemeente gaat met de eigenaren in gesprek over een oplossing. Als dat niet lukt, kunnen eigenaren mogelijk worden gedwongen te vertrekken.

Moeten ze er zo uit komen te zien?

Voor de verdere toekomst zou een vergunningstelsel, volgens de wethouder, problemen als in de Noorderhaven kunnen voorkomen. Dit betekent het einde van de laatste vrijhaven in Nederland!