Lauwersmeer

Lauwersmeer

Het Lauwersmeer is ontstaan bij het afsluiten, op 23 mei 1969, van de Lauwerszee. Dit jaar (2019) 50 jaar geleden. Het is een Nationaal Park.

Begroeide voormalige zandplaten in het Lauwersmeer gebied.

Het Dokkumergrootdiep (Friesland), de Lauwers (Friesland/Groningen) en het Reitdiep (Groningen) monden uit in het Lauwersmeer. Voor de afsluiting waren er bij Dokkumer Nieuwe Zijlen en bij Zoutkamp spuisluizen. De spuisluis bij Dokkumer Nieuwe Zijlen is nog steeds in gebruik; die bij Zoutkamp niet meer.

Het water in Friesland staat 40 cm hoger t.o.v. Groningen. Groningen spuit direct op het Lauwersmeer. Het Lauwersmeer raakt het overtollige water kwijt via spuisluizen bij Lauwersoog. Dit kan echter alleen bij voldoende laag water op de Waddenzee. Wanneer er harde noord of noordwesten wind staat gaat het niet. Het komt een aantal keren per jaar voor dat het water in Groningen dreigt te hoog te komen staan. Om het water uit het achterland kwijt te raken wordt er een keersluis bij Lammerburen (Electra) in het Reitdiep gesloten en wordt het gemaal de Waterwolf in werking gesteld. Het komt voor dat het water in het Lauwersmeer dan wel een meter hoger dan normaal komt te staan.

Gemaal de Waterwolf
Sluis bij Lammerburen

Op de foto is te zien dat de sluis gesloten staat. Dit is omdat er een harde noordwesten wind staat. Dit voorkomt dat het water wordt opgestuwd.

Brons motoren in de Waterwolf

De bouw van de Waterwolf startte in 1918 en werd in eerste instantie aangedreven door elektromotoren. Het waterschap dat het gemaal beheerde kreeg de toepasselijke naam Electra. De elektromotoren zijn in 1975 vervangen door dieselmotoren van de Brons motorenfabriek te Appingedam. De Brons fabriek werd in 1989 overgenomen door de Amerikaanse motoren fabriek Waukesha die (onder eigen naam) nog motoren maakte in Appingedam. In 2004 stopte men met het leveren van reserve onderdelen, maar de motoren worden nog steeds goed onderhouden en gaan nog wel een tijdje mee.